pohybové aktivity pro děti (3-6 let) s rodiči

Co jsou to Znojmáčci a jak vznikli?

Naše škola SAMI Znojmo vyučuje sebeobranu pro děti již od roku 2015. V minulých letech jsme pro velký zájem posunuli hranici věku ze 7 let na 6 let. Jedná se tedy o děti ve věku od 6 – 17 let. Sami jsme viděli, že i 6ti leté dítě zvládne základy sebeobrany a bez problému zapadne do kolektivu. Z vaší strany stále zájem přetrvává a chcete k nám na kroužek dávat děti, kterým je méně jak 6 let. Neskutečně nás to těší, a abychom vám všem vyšli vstříc, otevřeli jsme třídy pro děti ve věku od 3 – 6 let. Celá výuka je přizpůsobena přímo na míru dětem, které ještě chodí do školky. Tato třída se jmenuje Znojmáčci – pohybové aktivity pro děti, s prvky sebeobrany.

 

Znojmáčci 2 – pohybové aktivity s prvky sebeobrany pro děti od 3 – 6 let – děti cvičí s rodiči!

Jaký je náš cíl?

Znojmáčci jsou tzv. přípravná třída. Tato forma výuky klade důraz na vhodnost, nevhodnost pohybových aktivit, správný rozvoj pohybových a tím i sociálních schopností, prevenci pozdějšího vzniku patologií a vedení ke zdravému životnímu stylu již u takto malých dětí. Cviky budou spojeny s nenátlakovými hrami a způsoby, respektujícími vývojové fáze dítěte. Jejich cílem je podporovat zdokonalování přirozených pohybových dovedností dětí a přispívat k jejich zdravému fyzickému, psychomotorickému a psychosociálnímu vývoji.

Našim cílem je připravit děti na řešení konfliktních situací, naučíme je, jak řešit problémy se svými vrstevníky, pochopit možné ohrožení ze strany dospělých. Budeme se s dětmi bavit o nebezpečích, které na ně číhají v dnešním světě. Naučí se rozeznávat dobré a zlé, používat základní a jednoduché sebeobranné techniky. Tréninky dětem zvýší sebevědomí, naučí je, jak zvládat emoce a především přinesou spoustu akce a zábavy.

Jaký je rozdíl ve třídách Znojmáčci 1, 2 a 3?

  • Znojmáčci 1 je pro všechny děti ve věku od 4 – 6 let, které budou cvičit samy bez přítomnosti rodičů.
  • Znojmáčci 2 je pro všechny děti ve věku od 3 – 6 let a jejich rodiče. Tzn. celá výuka bude probíhat za přítomnosti rodiče, který se bude aktivně zapojovat a bude tvořit parťáka pro své dítě.
  • Znojmáčci 3 je pro všechny děti ve věku od 7 – 12 let, které cvičí samy bez přítomnosti rodičů, ale přímo sebeobrana pro ně není, jelikož jsou ještě opravdu hodně hravé a nedokáží se soustředit na techniky.

Rozhodl/a jste se? Zde můžete provést registraci do třídy