VIP Protection

VIP PROTECTION je i v SAMI-X PRO

V reálném světě si místo a čas konfliktu nemůžeme vybrat. Stejně tak neovlivníme, jestli budeme čelit hrozbě sami nebo s doprovodem.

Právě druhý případ, kdy se konflikt může týkat Vaší rodiny, dětí, přátel či kolegů, vyžaduje specifický přístup k celé situaci.

Bodyguard znamená anglicky „tělesný strážce“. Přesnějším českým označením je ale spíše termín „osobní strážce“. Osobní ochrana se stala nevyhnutelným nástrojem uchování moci a života mocných, stala se bariérou mezi životem a smrtí, mezi prosperitou a zánikem a zároveň se stala ctností mnoha mužů a v dnešní době i žen, kteří byli a jsou ochotni položit svůj život za život někoho jiného.

Bodyguard je bezpečnostní specialista s velice širokým záběrem působnosti od používání zbraní, bojových systémů, řízení všech druhů dopravních prostředků, ale především expert na bezpečnostní problematiku, první pomoc, krizová a komunikační řešení a jednání. Základem práce bodyguarda je předejít případným hrozbám a vyhnout se napadení chráněné osoby. Pokud již k nějakému konfliktu dojde, obvykle jej zaviní nedostatečná příprava, chyba či nedodržení preventivních opatření.

Schopnosti osobního strážce jsou děleny na tzv. Hard Skills tvrdé schopnosti jako je střelba, sebeobrana, řízení vozidel a na Soft Skills měkké schopnosti, jako je komunikace, diplomatický protokol, empatie a sociální inteligence.

6 základních dovedností

 • Bezpečnostní doprovody (Protective escort)
 • Řízení vozidel (Protective driving)
 • Komunikační prostředky a vyhledávání elektronických zařízení (Communication and ESD)
 • Vyhledávání nástražných výbušných systémů (IED search)
 • První pomoc (Bodyguard medic)
 • Předcházení a řešení konfliktů (Conflict management)

Další dovednosti

 • Střelba (Bodyguard Shooting)
 • Protiodstřelovačské operace (Countersniper)
 • Protisledování (Counter/Anti Surveillance)
 • Protiútočné taktiky (Counter Assault Tactics)
 • Ochranné zpravodajství (Protective Intelligence)

Zde se jedná o název, který systém vyučuje Krav Maga Global. U organizace SAMI Combat Systems používáme SAMI-X PRO.

Certifikace: 

hl. instructor Petr Zahrádecký

 • level 1 / Instructor – Representative (SAMI Combat Systems)
 • level G5 / Instructor VIP-Protection (Krav Maga Global)