Slovník

Tuto stránku jsme sem zařadili, protože Krav Maga je izraelský bojový systém, však na tréninku se veškeré techniky vyslovují anglicky.

 

Izrael – hl. město Jeruzalém (hebr. Jrušalajim)

Rozloha: 20 770 km2

Počet obyvatel: 7 473 000 (k datu 06/2011)

Hebrejština patří do rodiny semitských jazyků a její moderní verzí (hebr. ivri) mluví asi okolo 10 mil. Lidí v Izraeli. Moderní hebrejština má dva základní dialekty: 1. aškenázský (původně používaný židovským obyvatelstvem v Evropě) a 2. sefardský (tímto dialektem mluví přistěhovalci z arabských zemí).

Hebrejské písmo, stejně jako latinka, pochází z písma starých Féničanů, jeho podoba je však naprosto odlišná. Abecedu tvoří 22 znaků pro souhlásky, které se nevážou a mají až na 5 výjimek jednu formu. Těchto 5 písmen se píše jinak, pokud se ocitnou na konci slova. Pro značení samohlásek se používá systém teček a čárek pod či nad textem. U podstatných jmen se přísně rozděluje rod mužský a ženský. Pády se tvoří pomocí předložek, které se píší dohromady. U sloves se určuje rod, osoba, číslo a čas. V hebrejštině máme pouze čas minulý, přítomný a budoucí…

Co se týče stáří jazyka, tak nejstarší texty pocházejí až z 10. století př.n.l. Nejstarší spisovou formu se považuje biblická hebrejština. Průběh vývoje jazyka byl pozvolný, až v 19.st.n.l. byla snaha o obnovu jednotného židovského národa a tím i sjednocení hebrejského jazyka. V roce 1918 se stala hebrejština úředním jazykem v Palestině a po roce 1948 v novém státě Izrael.

Co je, ale důležité, že v celém Izraeli se domluvíte anglicky!

Slova nebo fráze, které můžete slyšet na tréninku:

krav maga   kontaktní boj, boj zblízka
kida   pozdrav při cvičení KM
toda   poděkování
     

Číslovky základní:

0 efes   1 achat
2 štajim   3 šaloš
4 arba´   5 chameš
6 šeš   7 ševa´
8 šmone   9 teša´
10 eser   11 achat´esre
12 štem´esre   13 šaloš´esre
14 arba´esre   15 chameš´esre
16 šeš´esre   17 šva´esre
18 šmone´esre   19 teša´esre
20 esrim   21 esrim ve´achat
22 esrim ve´štajim   23 esrem ve´šaloš
30 šlošim   40 arba´im
50 chamišim   60 šišim
70 šiv´im   80 šmonim
90 tiš´im   100 me´a
120 me´a ve´esrim   200 metajim
1000 elef      

Číslovky řadové (první, druhý, desátý…):

1 rišon   2 šeni
3 šliši   4 revi´i
5 chamiši   6 šiši
7 švi´i   8 šmini
9 tši´i   10 asiri
20 ha´esrim   100 hame´a

Slovník výrazů:

boj, bitva   krav
kontakt   maga
boj zblízka, kontaktní boj   krav maga
tělo   guf
tělocvična   ulam hit´amlut
triko   chulca
tílko   gufija
kalhoty   michnasajim
nůž   sakin
hůl   makel
puška   rove

Pozdravy, seznámení, loučení a oslovení:

Dobrý den, Dobré odpoledne   šalom, jom tov
Ahoj (při setkání)   šalom
Dobrý večer   erev tov
Dobrou noc   lajla tov
Promiňte   slicha
Jak se máte (vede)?   ma šlomcha?
Jak se jmenuješ?   ejch kor´im lecha?
Jmenuji se…   šmi
Já jsem…   ani
Těší mě, (že vás poznávám).   na´im me´od
Na shledanou   lehitra´ot
Ahoj (při loučení)   baj
Na zdraví! (při přípitku)   lechajim
Prosím (nerozuměl jsem)?   slicha?
ano   ken
ne   lo

Dny v týdnu:

neděle   jom rišon
pondělí   jom šeni
úterý   jom šliši
středa   jom revi´i
čtvrtek   jom chamiši
pátek   jom šiši
sobota   jom šabat
     
v pondělí   bejom šeni