Co to je Krav Maga?

Krav Maga

Krav Maga (hebrejsky קרב מגע, krav=boj, maga=kontakt, tedy česky kontaktní boj a volně přeneseno jako boj z blízka) je systém sebeobrany, který představuje oficiální soustavu technik vypracovaných pro sebeobranu a boj zblízka Izraelských obranných sil (Israel Defence Forces (IDF), hebrejsky צְבָא הַהֲגָנָה לְיִשְׂרָאֵל (Ceva Hagana l’Jisrael – zkráceně צה“ל – Cahal)), izraelské národní policie a dalších izraelských bezpečnostních složek. Krav Maga bylo zařazeno do učebních osnov izraelských středních škol, jeho techniky jsou předváděny a nacvičovány ve výchovných a naučných institucích řízených izraelským ministerstvem školství. Krav Maga není sport, ale příprava na boj zblízka na život a na smrt. Krav Maga patří mezi nejefektivnější obranné systémy na světě, dokazuje to i přehled vojenských a policejních jednotek, které tento systém používají. Samozřejmě jsou to izraelské ozbrojené složky a pak třeba i americké federální agentury FBI, CIA, DEA a policejní týmy SWAT v některých státech USA, francouzská GIGN nebo armáda Dánska, Švédska, Belgie a mnoho dalších…

Od většiny bojových umění se systém Krav Maga liší především tím, že zde nejsou žádné formy (kata, taolu), ani žádná pravidla. Když bojujete o život, tak neexistují žádná omezení, všechno je povoleno!

 

 „Si vis pacem, para bellum.“

„Chceš-li mír, připravuj se na válku.“

 

Systém Krav Maga je rozvíjen ve třech hlavních směrech – civilní, policejní a armádní. Každá z verzí vychází ze stejných základů a principů, avšak jednotlivé taktické postupy a techniky jsou uzpůsobeny výchozím situacím, hrozbám, kterým jednotlivé skupiny uživatelů čelí, a také zakončením, které je u nich upřednostňováno (civilisté – ubránit se a utéct, policie – zpacifikovat a spoutat, armáda – zabít a jít zneškodnit dalšího nepřítele).

Krav Maga má připraven speciální přístup, taktiku, techniky, předměty, cvičení a metody tréninku pro rozdílné sektory : civilisty všech věkových kategorií, ženy i muže, ozbrojené složky, armádní jednotky a oddíly, vězeňskou službu, bezpečnostní agentury, stejně tak i osobní ochranu, tajné služby, protiteroristické jednotky, airmarshal, speciální a zásahové jednotky.

Sebeobranný systém Krav Maga

Krav Maga je moderní, praktickou, prověřenou soustavou sebeobranných technik, pečlivě koncipovaných tak, aby odpovídaly podmínkám současného, rychle se měnícího světa. Tento bojový systém vznikl na ulici. Celý koncept stojí na boji bez pravidel. Jestliže je někdo napaden, má právo použít jakoukoliv techniku, která je nezbytná k jeho obraně. I proto se v Krav Maga nesoutěží.

Krav Maga se vyznačuje natolik logickým a koherentním přístupem ke konfliktním situacím a sebeobranným technikám, že potenciálnímu praktikantovi umožňuje dosáhnout relativně vysokého stupně dovedností v poměrně krátkém čase. Celý systém je zpracován do tří proudů – pro užití v ozbrojených silách, policejními složkami a v civilní sféře. Díky tomu získalo umění Krav Maga vysoké uznání ze strany jak zkušených borců boje zblízka, tak od expertů bojových umění, od vojenských a policejních autorit, a to jak pro vysokou praktickou aplikovatelnost, tak pro jednoduchost a realistický, od všeho zbytečného balastu oproštěný přístup k otázce osobní bezpečnosti. Krav Maga se díky svým vynikajícím charakteristikám prezentuje jako ideální souhrn sebeobranných metod pro muže i ženy, osoby mladé i staré, pro lidi více či méně fyzicky vybavené.

Celý systém Krav Magy v sobě slučuje dvě integrální a na sebe navazující části: sebeobranu a boj zblízka v konfliktní situaci.

Krav Maga učí především reálný boj muže proti muži, a to i v případech asymetrického boje, kdy je protivník ozbrojen – nožem, holí, palicí, střelnou zbraní či granátem. Krav Maga předvádí a učí i zákroky podnikané ve prospěch třetí osoby a demonstruje, jak má člověk reagovat, je-li napaden dvěma ozbrojenými útočníky.

Krav Maga se zabývá mnoha způsoby útoků a obran. Studenti Krav Maga jsou vedeni k neustálému improvizování. Trénují nejen fyzicky, ale i mentálně. Učí se myšlenkovými procesy ovládnout své tělo. V Krav Maga instruktoři nekladou důraz na to, jak vysoko kopnete, ale jak účinně.

Tvůrcem celého systému Krav Maga je Imi Lichtenfeld a vznikl v Bratislavě na Slovensku, které bylo součástí tehdejšího Československa.

Základní pravidla systému Krav Maga

Podstatou celého systému je naučit se registrovat vyhrocenou situaci a vycítit nebezpečí možného napadení. Zejména mladí lidé jsou velmi výbušní a potřebují se učit sebeovládání a potlačovat v sobě tendenci řešit konfrontace násilím.

Aplikace tohoto principu v praxi tedy znamená, že nejprve je nutné pokusit se fyzické konfrontaci vyhnout. Pokud však dojde k napadení je nutné odpovědět přiměřenou silou k dostatečnému odvrácení hrozby a vymanění se z nebezpečí.

K dalším pravidlům systému Krav Maga patří:

* Nezranit se – v případě zranění hledat způsoby, jak útočníka paralyzovat i za změněných podmínek.
* Zachovat zdrženlivost – nevychloubat se svou znalostí sebeobranných technik a vyhýbat se zbytečným konfliktům. Ovládat své ego a kontrolovat pohnutky vlastní mysli. Být ochoten přijmout kritiku a dokázat se řídit pokyny druhých.
* Reagovat správně – dělat správné věci na správných místech ve správný čas. Vyřešit efektivně konfliktní situaci znamená nejen využít ve střetnutí všechny své schopnosti a znalosti, ale i zakalkulovat a maximálně zužitkovat vše, co se nachází v místě konfliktu.
* Být výkonný – to jest výkonný natolik, aby nebylo nutné protivníka zabít. Trénovaný praktik Krav Magy nemusí nezbytně svému protivníkovi způsobit zranění a konflikt dokáže řešit rychle a účinné. Snaží se i v nebezpečných situacích vidět v protivníkovi bližního svého. Na druhé straně plně respektuje odedávna platný zákon: Chce-li tě někdo zabít, zabij jej ty dříve!, platný v situacích, kdy v boji o holý život neexistuje jiná alternativa.

Základní poučky pro aplikaci technik Krav Maga

* Vyhýbejte se zranění – pečlivě zvažte rizika spojená s určitou činností, pokud možno co nejvíce se vyhýbejte všem aktivitám, z nichž by pro vás plynulo nebezpečí. Zásadně byste měl(a) vůči svému okolí vystupovat smířlivě a defenzivně. Krav Maga preferuje především techniky obranné.
* Techniky Krav Maga vznikly především s ohledem na využití přirozených reakcí a reflexů.
* Braňte se a útočte nejkratší možnou cestou, vyrazte z kterékoliv pozice a při volbě techniky berte ohled na vlastní bezpečí a na výhody, jež vám volená technika skýtá.
* Odpovězte na útok správně zvolenou akcí, odpovídající podmínkám, za nichž konflikt probíhá. Pečlivě, ale bleskově zvažte charakter vaší obranné reakce a odhadněte sílu, jež je třeba do obranné akce vložit (s ohledem na vyvarování se zbytečných, resp. zbytečně težkých zranění).
* Útočte přesně na citlivá a zranitelná místa, abyste získal(a) nad protivníkem rychle převahu.
* Použijte ke své obraně i protiútoku jakýkoliv nástroj nebo předmět, jenž je právě po ruce.
* Krav Maga neobsahuje žádná svazující pravidla, předpisy, technická omezení ani zákazy obvyklé ve sportech.
* Základní pravidla pro trénink: od osvojení si jednotlivých technik přejít k vypracování vlastních rutinních postupů, mentálním cvičením a postupně přejít od specificky definovaných technik k improvizovaným akcím, vycházejícím z dynamiky modelových situací.