Registrace do střelecké přípravy

 • Registrační systém slouží k registraci do pravidelných SAMI-X tříd a na různé akce či semináře školy SAMI Znojmo. Tento „Registrační systém“ Vám přidělí i jedinečné ID, které zadáváte např. při platbě členských příspěvků, při platbě za seminář, apod. jako variabilní symbol při internetové platbě. Zároveň jste pod tímto jedinečným ID vedený po celou dobu výuky v dané třídě nebo na daném semináři či akci.
 • Je-li účastník pravidelné třídy osoba mladší 18-ti let, do fakturačních údajů zadejte jméno osoby plnoleté (rodič, zákonný zástupce…). Bude-li vystaven doklad, Vámi špatně vyplněnými fakturačními údaji, již nebude jeho oprava (změna údajů) možná!! Nechcete-li uplatňovat doklad ve firemním účetnictví, tedy chcete ho jen soukromě, nevyplňujte IČO!

Zbrojní průkaz (přípravný kurz)

Datum: 26. května 2024

Čas: 08:00 – 15:00 hod. (6 hodin +1 hodina pauza na oběd)
Kde: nám. Svobody 1548/5, Znojmo (gym KMC Znojmo)

 • Cena: 2200,- Kč
  • platba v hotovosti na místě
 • min. počet 6
 • max. počet 12
 • věk min. 18 let

Zbrojní průkaz (přípravný kurz)

Datum: 16. června 2024

Čas: 08:00 – 15:00 hod. (6 hodin +1 hodina pauza na oběd)
Kde: nám. Svobody 1548/5, Znojmo (gym KMC Znojmo)

 • Cena: 2200,- Kč
  • platba v hotovosti na místě
 • min. počet 6
 • max. počet 12
 • věk min. 18 let

Základní střelecký kurz

Datum: NEVYHLÁŠENO

Čas: 13:00 – 17:00 hod. (4 hodiny)
Kde: střelnice Templář

  • Cena: 2000,- Kč
   • platba v hotovosti na místě
  • min. počet 3
  • max. počet 9
  • platný ZP
  • min. věk 18 let