Mistři a učitelé

Peter Weckauf (SAMI Combat Systems)

vlevo Peter Weckauf, vpravo Petr Zahrádecký

Peter Weckauf začal cvičit bojová umění v roce 1978, ve svých 15 letech. Během dalších let se učil od různých instruktorů řadu bojových sportů a umění. Osvojil si Taekwondo v době, kdy bylo v Rakousku ještě v počátcích. Trénoval i Kickbox, Muay Thai (thaibox) a Wing Tsun. Čínské bojové umění Wing Tsun studoval po dobu 8 let a skrze něj se dostal k filipínským bojovým uměním.

Svoji instruktorskou kariéru začal po překonání prvních obav z vystupování na veřejnosti, jako trenér v západním boxu Jeet Kune Do – bojové umění vytvořené legendárním hercem Brucem Lee. 

Sám se pustil s vášní a láskou k bojovým sportům také do výuky dalších bojových sportů, jako Wing Tsun, Kali, Eskrima, Luta Livre a samozřejmě i do systému Krav Maga. Na přelomu tisíciletí otevřel spolu se ženou Irmengard Weckauf-Hanzal vlastní tréninkové centrum, kde koncentroval všechny výukové předměty, metody, plány a další cvičební materiály pod jednu střechu. 

Dnes se jedná o jednu z největších škol bojových umění ve střední Evropě s více než 60 třídami a více než třiceti mezinárodními instruktorskými semináři ročně.

Ať už jako studenta, tak i jako profesionálního trenéra, Petera vždy zajímala otázka „PROČ?“.

Zvídavost a znalost různých bojových umění a systémů tak byla prvním krokem k jejich modifikaci a vytvoření samostatných konceptů sebeobrany.

Inspirací mistra Petera Weckaufa byla výuka studentů v jeho vlastních lekcích. „Proč se má dělat technika takto, jak se ubránit když…“ Tehdy začal pomalu rozvíjet tréninkové metody, scénáře a řešit problémy v užití jednotlivých technik sebeobrany i v rámci bojového umění.

Už asi chápete, proč se chceme učit od těch nejlepších …..

 

Imi Sde-Or (Imrich Lichtenfeld)

vlevo Eyal Yanilov, vpravo Imi Lichtenfeld

Tvůrce Krav Maga se narodil roku 1910 v Budapešti, která v té době byla centrem Rakousko-Uherska. Dětství prožil v Bratislavě, hlavním městě Slovenska, v rodině, pro niž sport, zákony a vzdělání na středoevropské úrovni znamenaly mnoho. Samuel Lichtenfeld, Imiho otec, byl svéráznou osobností – ve 13 letech utekl ke kočujícímu cirkusu a strávil následujících 20 let řeckořímským zápasem, vzpíráním a předváděním své síly. Cirkus byl pro něho školou, v níž se setkával s lidmi provozujícími nejrůznější sporty, mezi nimi některé krajně neobvyklé. Byli to právě tito lidé, kdo Samuela naučil tomu, co sami znali, i ovládat některé bojové sporty. Podněcován otcem pěstoval lmi širokou škálu sportů. Ze všeho nejdříve exceloval v plavání, potom v gymnastice, ještě později v zápase a boxu. Roku 1928 lmi zvítězil ve slovenském šampionátu v zápase juniorů a 1929 v šampionátu dospělých borců (v lehké a střední váze). Ve stejném roce zvítězil i v národním šampionátu v boxu a v mezinárodní soutěži v gymnastice. Během následující dekády se lmiho atletická aktivita zaměřila především na zápas, v němž fungoval ve dvojí úloze, jako zápasník i jako trenér. Každý rok mu přinesl nějaké vítězství…

V polovině třicátých let se poměry v Bratislavě začaly měnit k horšímu. Do ulic stále častěji vyrukovaly fašistické a antisemitské bojůvky, vyvolávaly nepokoje a napadaly příslušníky židovské komunity ve městě. Z lmiho se stal nekorunovaný vůdce skupiny mladých Židů, z nichž většina pěstovala box, zápas a vzpírání. S nimi se snažil zabránit antisemitským násilníkům, aby vstupovali do čtvrti obývané Židy, útočili na obyvatele a páchali i jiné zlo. V období mezi lety 1936 až 1940 lmi participoval v bezpočtu násilných střetnutí . . .

V roce 1 940, kdy se stal díky svým aktivitám trnem v očích místních úřadů, lnů opustil domov, rodinu a přátele a nalodil se na poslední loď s emigranty, jíž se podařilo prorazit nacistickou blokádu. Plavidlo, na němž se vezl lmi, byla stará říční loď jménem Pentcho; přesto na ní hledaly spásu stovky a stovky uprchlíků ze střední Evropy, jež měla dopravit do Izraele, tehdy nazývaného Palestina. lmiho soukromá odysea na její palubě i potom byla naplněna množstvím otřesných zážitků a trvala dva roky. V roce 1944 lmi začal s tréninkem bojovníků v oblastech, v nichž byl na slovo vzatým expertem: zvyšování fyzické kondice, plavání, zápasu, používání nože a obraně proti útokům nožem. Během tohoto období trénoval lmi také několik elitních jednotek Hagany a Palmachu (úderné jednotky Hagany – předchůdci speciálních jednotek IDF) včetně Pal-Jam a dále různé skupiny policejních důstojníků. V roce 1948, kdy vznikl Stát Izrael a byly zformovány IDF, se lmi stal hlavním instruktorem instituce pro zvyšování a udržení fyzické kondice a Krav Maga ve škole IDF pro fyzickou a bojovou přípravu…

V IDF působil lmi přibližně 20 let; v té době vyvinul a zdokonalil svou unikátní metodu sebeobrany a boje zblízka. Osobně trénoval špičky policejních a vojenských sil. Potom, co ukončil svou aktivní službu, začal upravovat a modifikovat systém Krav Maga pro civilní použití. Jím vypracovaná metodika byla zpracována tak, aby byla použitelná muži i ženami, chlapci i děvčaty, aby ti všichni mohli s její pomocí zachránit své životy a přežít útoky násilníků bez vážnější újmy, ať bylo pozadí útoku jakékoliv, kriminální, nacionalistické nebo jiné. Aby umožnil přístup ke svým metodám co největšímu počtu lidí, založil lmi dvě tréninková střediska, jedno v Tel Avivu a druhé v Netanji, svém bydlišti. Dokonce i v posledních letech svého života dohlížel Imi osobně na průběh tréninků, které vedli ti, kdo dosáhli vysokých stupňů v Krav Maga. lmi monitoroval tréninkové programy a sledoval jejich vylepšování, při němž přispíval radou a znalostí.

Imi, učitel, bojovník a velký člověk, odešel jako 87letý 9. ledna 1998 brzy ráno v nemocnici, kam se dostal o pět hodin dříve. Jeho druh a přítel, Eyal Yanilov, seděl vedle jeho lůžka až do konce.

Poznámka: Sde-Or je Imiho příjmení v hebrejštině to je přesně totéž, co Lichtenfeld = lehké pole.

Výroky velmistra Imiho Sde-Ora:

 • Ten, u něhož “ NE “ neznamená skutečné NE, ani “ ANO “ neznamená skutečné ANO
 • Řekni lidem pravdu a oni ti ji vpálí rovnou do obličeje
 • Člověk si nepotřebuje zjednávat mír s přáteli, nýbrž s nepřáteli
 • Rovné účty dělají dobré přátele
 • Silák má vždycky spoustu kamarádů
 • Ne každý z těch, co chodí po dvou, je opravdu člověk
 • Ten, kdo píše celé své jméno velkými písmeny, není muž
 • Neexistují na světě dvě přesně stejné věci. Dokonce i bratři-dvojčata se od sebe trochu liší. Dokonce ani dva šrouby ze stejné výrobní linky nejsou zcela identické. Dokonce jedna a táž osoba může smýšlet a jednat v různých momentech různě.
 • Dřív, než se začneš dvořit nějaké ženě, měl bys vědět, měl by sis zjistit, kdo je její otec, kdo jsou její bratři a někdy dokonce i to, kdo je její milý…
 • Někdy se muž ohlédne za ženou a změní to celý jeho život a někdy se neohlédne a také to celý jeho život zcela změní
 • Nejezdím do ciziny proto, abych se podíval na pamětihodnosti; jezdím tam, abych se potkával s lidmi
 • Pane vrchní, přineste mi dvoje z toho, co mi doktoři zakazují
 • Každý by chtěl být na místě toho druhého. Zatímco mladý, svalnatý gymnasta prováděl v cirkusové aréně akrobatické kousky na visuté hrazdě, dole v hledišti seděl na nejdražším sedadle s doutníkem v ústech a překrásnou dívkou v objetí bohatý, tlustý obchodník. Boháč hleděl na mladíka a v duchu si říkal: Dal bych všechno za to, kdybych byl jako tenhle mladý atlet, kterému nic na světě neříká pane. Mladík, který si z hrazdy obchodníka všiml, si pro sebe mumlal: Chtěl bych být na jeho místě, být takový „pracháč „, co má takové bohatství a takovou nádhernou dívku a může si dovolit platit nejdražší sedadlo a v cirkuse sedět na něm a čučet na nešťastného chudého mladého ubožáka, jako jsem já, a který dává denně svůj život všanc pro pár centů.

Eyal Yanilov

uprostřed Eyal Yanilov, vpravo Petr Zahrádecký

Eyal Yanilov (narozen v roce 1959) studoval systém Krav Maga od roku 1973 pod osobním dohledem jeho zakladatele Imiho Sde-Ora (Lichtenfelda), následně působil jako jeho nebližší asistent a od začátku 80. let působí jako jeho následovník. Je jediný, kdo obdržel nejvyšší stupeň, jaký kdy Imi dal (Master level 3/Expert level 8) a vlastní unikátní „Founder´s Diploma of Excellence – Diplom dokonalosti od zakladatele“

Eyal Yanilov začal svůj Krav Maga trénink s instruktorem Elim Avikzarem (jedním z tehdejších nejlepších Imiho žáků) a krátce nato se začal učit přímo od zakladatele. Zprvu Eyal vyučoval na tréninkovém středisku, které Imi svěřil Elimu Avikzarovi a při mnoha příležitostech pomáhal a zastupoval samotného Imiho při lekcích a přípravách studentů na testování na expertní úrovně. Později, když ho Imi jmenoval vedoucím Krav Maga Professional Commitee, měl Eyal na starost další vývoj systému a také seznamování seniorských instruktorů s jednotlivými změnami systému.

Od doby prvního kurzu pro instruktory sebeobrany pro americké občany, v roce 1981, Eyal Yanilov připravil velký počet Krav Maga instruktorů v mnoha zemích kolem světa, pod záštitou izraelského ministerstva školství a Mezinárodní Krav Maga Federace. Eyal společně se svými nejlepšími studenty, kteří působí jako vedoucí či hlavní instruktoři ve svých zemích, jsou hlavní silou v rozšiřování systému Krav Maga po celém světě. Nyní působí jako předseda a hlavní instruktor KMG a vedoucí mezinárodní školy KM. V této funkci se stará o vývoj, definování a šíření systému. Eyal je absolventem školy pro trenéry a instruktory na Wingate institutu pro sport a fyzickou přípravu a graduovaným inženýrem v oboru elektrického inženýrství. Strávil roky trénováním příslušníků elitních jednotek a členů antiteroristických komand během svého působení na výše zmiňované univerzitě pro fyzickou přípravu instruktorů.

Od začátku 80. let Eyal školil rozdílné skupiny na různých seminářích a kurzech – např. běžné civilisty přicházející naučit se sebeobranu, vojenské jednotky, policejní oddíly, speciální jednotky, SWAT teamy, a další bezpečnostní skupiny v Izraeli, Evropě, Jižní Americe a USA. V této souvislosti se specializuje na zlepšování bojových a celkových dovednosti členů těchto jednotek. Eyalův hlavní cíl je v současnosti vzdělávání budoucích Krav Maga instruktorů na celém světě a vždy rád pomáhá jakékoliv iniciativě v tomto směru.