Kurzy MV

Naše škola není držitelem akreditace, ale této akreditace Ministerstva Vnitra ČR pro pořádání kurzů Střelecké přípravy v rámci nadstavbového zákona č.14/2021Sb je držitelem naše spřátelená škola v Českých Budějovicích, kde tyto kurzy provádí Mgr. Jindřich Petřík.

Informace a odkaz na přihlášení se na jednotlivé kurzy naleznete na konci této webové stránky!

Střelecká příprava MV-101- Teorie
Střelecká příprava MV-102/pistole
Střelecká příprava MV-102/dlouhá zbraň
Střelecká příprava MV-201 – Měkké cíle


MV – 101 – TEORIE

Kurz pro program střelecké přípravy MV-101 zahrnuje teoretickou výuku v minimálním časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřenou na

a) zásady bezpečného nakládání se střelnou zbraní, vymezení účinků střelných zbraní, jejich dostřelu a rizika odrazu střely a průstřelu různých druhů překážek,

b) právní rámec nutné obrany, krajní nouze a zákonné povinnosti po použití střelné zbraně,

c) situační přehled, způsoby vyhnutí se situaci, která by mohla vyústit v použití střelné zbraně, a ochranu nezúčastněné osoby,

d) zásady komunikace v rizikové situaci s cílem bezpečného uklidnění nebo zmírnění konfliktu,

e) použití obranného prostředku odlišného od střelné zbraně namísto střelné zbraně,

f) taktické zásady řešení sebeobranných situací s použitím střelné zbraně,

g) technické aspekty střelné zbraně, střeliva a dalšího vybavení s ohledem na nošení a použití střelné zbraně v podmínkách nutné obrany a krajní nouze,

h) rozbor reálných případů použití střelné zbraně v podmínkách nutné obrany a krajní nouze a

i) postupy poskytování první pomoci zaměřené na střelná poranění.

Namísto střelné zbraně se v kurzu pro program střelecké přípravy MV-101 používá cvičná maketa střelné zbraně, která vylučuje použití střeliva a která je výrazně barevně odlišena od zbraně určené pro ostrou střelbu.

 

MV – 102 – Pistole

Kurz pro program střelecké přípravy MV-102 zahrnuje praktický výcvik ve střelbě z krátké kulové zbraně  zbraně v minimálním rozsahu 250 výstřelů a v minimálním časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřený na

a) střelbu na malou vzdálenost a střelbu z krátké kulové zbraně až po vzdálenost 15 m

b) střelbu ze standardních i nestandardních poloh střelce a střelbu z klidu i za pohybu směrem k terči a od terče a za pohybu do strany,

c) nácvik tasení skrytě nošené krátké kulové zbraně , a to z různých výchozích poloh střelce, zejména zády k terči, bokem k terči a vsedě,

d) střelbu na více terčů, včetně terčů, které jsou částečně zakryty překážkou, a terčů, které jsou částečně zakryty zakázanou siluetou,

e) střelbu zpoza krytu a

f) řešení závad zbraně a přebíjení zbraně.

 

MV – 102 – Dlouhá zbraň

Kurz pro program střelecké přípravy MV-102 zahrnuje praktický výcvik ve střelbě z  dlouhé kulové zbraně v minimálním rozsahu 250 výstřelů a v minimálním časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřený na

a) střelbu na malou vzdálenost a střelbu  z dlouhé kulové zbraně až po vzdálenost 50 m,

b) střelbu ze standardních i nestandardních poloh střelce a střelbu z klidu i za pohybu směrem k terči a od terče a za pohybu do strany,

c) nácvik použití dlouhé kulové zbraně v souvislosti s jejím nošením na ponosovém řemenu s následnou střelbou, a to z různých výchozích poloh střelce, zejména zády k terči, bokem k terči a vsedě,

d) střelbu na více terčů, včetně terčů, které jsou částečně zakryty překážkou, a terčů, které jsou částečně zakryty zakázanou siluetou,

e) střelbu zpoza krytu a

f) řešení závad zbraně a přebíjení zbraně.

 

MV – 201 – Měkké cíle

Kurz pro program střelecké přípravy MV-201 zahrnuje

a) teoretickou výuku v minimálním časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřenou na

1. zásady bezpečného nakládání se střelnou zbraní se zvláštním přihlédnutím k podmínkám míst veřejnosti volně přístupných a situacím zahrnujícím snadno zranitelné cíle a obranu proti aktivnímu útočníkovi,

2. vymezení problematiky snadno zranitelných cílů a obrany proti aktivnímu útočníkovi,

3. právní rámec nošení a použití střelné zbraně v souvislosti s ochranou snadno zranitelných cílů a obranou proti aktivnímu útočníkovi,

4. doporučené postupy s ohledem na vývoj a dopady útoku a povinnosti osob v souvislosti se zásahem složek integrovaného záchranného systému,

5. rozbor reálných případů útoků aktivního útočníka,

6. první pomoc v souvislosti s ochranou snadno zranitelných cílů nebo obranou proti aktivnímu útočníkovi a

7. problematiku nálezu munice, výbušnin a výbušných předmětů,

b) praktický výcvik ve střelbě z krátké kulové zbraně v minimálním rozsahu 150 výstřelů a v minimálním časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřený na

1. střelbu na malou vzdálenost a střelbu až po vzdálenost 50 m,

2. střelbu v komplexní rozhodovací situaci s větším množstvím zakázaných siluet v bezprostřední blízkosti střelce i terče,

3. střelbu zpoza různých krytů a z různých stran krytů,

4. střelbu po vyhledání vhodného krytu,

5. střelbu na pohyblivé nebo mizející terče,

6. střelbu obouruč a střelbu s držením zbraně silnou rukou nebo slabou rukou a

7. přechod mezi použitím krátké kulové zbraně a dlouhé kulové zbraně a

c) praktický výcvik ve střelbě z dlouhé kulové zbraně v minimálním rozsahu 150 výstřelů a v minimálním časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřený na střelbu

1. na vzdálenost od 7 m až po vzdálenost 100 m nebo po vzdálenost 50 m, pokud se použijí adekvátně redukované terče,

2. v komplexní rozhodovací situaci s větším množstvím zakázaných siluet v bezprostřední blízkosti střelce i terče,

3. zpoza různých krytů a z různých stran krytů a

4. na pohyblivé nebo mizející terče..

 

Podmínky k účasti

Podmínkou účasti na programu střelecké přípravy je

a) vznik branné povinnosti nebo dobrovolné převzetí branné povinnosti; tato podmínka zůstává splněna i v případě, že branná povinnost zanikla z důvodu uvedeného v § 7 písm. a) nebo e) branného zákona, a

b) fyzická účast účastníka programu střelecké přípravy po celou dobu trvání kurzu pro příslušný program střelecké přípravy.

Podmínkou účasti na programu střelecké přípravy pro oblast vnitřního pořádku a bezpečnosti České republiky je dále držení zbrojního průkazu skupiny E a v případě programu střelecké přípravy

a) MV-102 absolvování programu střelecké přípravy MV-101,

b) MV-201 získání základní aprobace v systému střelecké přípravy,

c) MV-301 absolvování programu střelecké přípravy MV-201, nebo

d) MV-201, MV-301 a MV-1-500 zařazení do stanovené zálohy státu podle § 16.

Uchazeč se k účasti na programu střelecké přípravy MV-101, MV-102, MV-201 a MV-301 přihlašuje u akreditované osoby pomocí přihlášky

Účast na programu střelecké přípravy MV-1-500 vzniká vydáním pokročilé aprobace v systému střelecké přípravy.


Odkaz na bližší informace a online přihlášení ZDE >> Kurzy střelecké přípravy :: Zbrojní průkazy (zbrojniprukazcb.cz)