sami_logo_defense

Krav Maga

Smíšené třídy pro dospěláky

Cíle

Cílem výukových programů KM je naučit studenty nejen praktickému pojetí KM, sebeobranným technikám, bojovým dovednostem, CQB (boj v uzavřených prostorách jako např. dopravní prostředky, budovy, výtahy atp.), obranné taktice a dalším zásadám, které mohou být pohotově použity ihned, jakmile je zapotřebí, ale také i způsobům jak se přímým konfliktům vyhnout.

Klíčem našeho úspěchu je prezentace uceleného sebeobranného a bojového systému, který je postaven na poměrně nízkém počtu technik, což umožňuje jeho lehké zvládnutí.

Jednoduchost a efektivita systému

Systém je stavěn na souborech jednotlivých principů, které jsou základem obrany pro většinu  útoků a scénářů. Díky tomuto přístupu jsou studenti schopni dosáhnout vysoké úrovně znalostí a dovedností, a to jak mentálně tak i fyzicky, v poměrně krátkém čase. Krav Maga je moderní systém charakteristický logickým a hlavně praktickým přístupem. Je to snadno naučitelný, přirozený a také efektivní systém využívající jednoduché pohyby a přirozené reakce lidského těla.

Priority

Mezi naše priority patří: předání potřebných dovedností našim žákům, zvýšení jejich pocitu jistoty a bezpečí, který je důležitý, aby byli schopni normálně žít, popř. řádně plnit své poslání a v neposlední řadě samozřejmě naprostá bezpečnost našich studentů během výuky. Celý průběh výuky je stavěn tak, aby se předešlo jakýmkoliv zraněním a to jak studentů, tak i třetích osob.

PŮVOD

Systém Krav Maga vymyslel Imi Lichtenfeld na počátku 40. let 20. století. Po svém útěku do Palestiny a po založení státu Izrael se stal instruktorem boje zblízka pro izraelskou armádu, kde tento systém boje zblízka učil. V současné době je Krav Maga považována za jeden z nejuznávanějších a nejefektivnějších systémů sebeobrany. Krav Maga se vyučuje u jednotek izraelských bezpečnostních sil, armády, Mosad a izraelských policejních sil. Systém byl vyvinut tak, aby dosáhl maximální odbornosti v co nejkratším čase a vydržel násilné situace i psychickou zátěž. Krav Maga se zaměřuje na zlepšení sebevědomí jednotlivce, obranyschopnosti a duševní i fyzické kondice. Vojenská Krav Maga byla samozřejmě široce upravena pro civilní použití. Tyto úpravy pro dnešní potřeby udělaly z Krav Maga to, čím je – vysoce efektivní a extrémně orientované na praxi.

VLASTNOSTI

Krav Maga kombinuje techniky boxu, kickboxu, boje s nožem, boje s tyčí, aikido, karate, judo, jiu-jitsu a mnoho dalších. Jedním z principů Krav Maga je trénovat přirozené reflexy člověka tak, aby je bylo možné efektivně použít v nebezpečných situacích jakéhokoli druhu. V Krav Maga se nemusíte držet určitých procesů – základy, které jste se naučili, se jednoduše kombinují s dalšími dynamickými pohyby. Právě tato svoboda improvizace vám umožňuje rychle se přizpůsobit jakékoli dané situaci.

KDO SE MŮŽE NAUČIT KRAV MAGA?

Krav Maga byla navržena tak, aby vycvičila i netrénované jedince k podstatné znalosti sebeobrany v krátkém časovém úseku. Krav Maga je tedy v podstatě pro každého bez ohledu na věk či pohlaví. Různé fyzické podmínky nejsou problémem. Obětí násilného útoku se totiž může stát kdokoli!

JAK SE UČÍ KRAV MAGA?

Berou se v úvahu nejnovější poznatky o metodách školení. Cvičení Krav Maga není hluboce zakořeněno v tradici, ale bere v úvahu efektivitu pro jednotlivého cvičence. V Krav Maga neexistují žádné tradiční rituály nebo esoterické vhledy, které lze nalézt v některých asijských bojových uměních. Instruktor je člověk, který nám pomáhá rozšiřovat naše znalosti sebeobrany; není předmětem obdivu. Je pro nás velmi důležité komunikovat na rozumné osobní úrovni, rozumět druhému člověku a vytvářet příjemnou atmosféru pro naše tréninky.

Krav Maga je neustále se vyvíjející systém, snažíme se o vývoj a lepší řešení. Absolutní pravda neexistuje a netvrdíme, že víme všechno. Někteří lidé říkají, že našli dokonalou techniku, univerzální řešení, které funguje pro každého. To je velmi pochybné. Zkušenosti nás učí, že účinný sebeobranný systém musí být vysoce flexibilní a přizpůsobivý. Představte si člověka, který má fyzické omezení, a proto se nemůže naučit určitý pohyb. Musí tento člověk cvičit ten pohyb znovu a znovu jen proto, že to říká nějaký velmistr? Mnohem smysluplnější je nabízet alternativy, které berou v úvahu schopnosti a potřeby jednotlivce. Systém se musí přizpůsobit člověku, ne naopak! Flexibilita Krav Maga dá fyzicky znevýhodněným lidem dobrou pozici.

PROČ MÁ SMYSL SE UČIT KRAV MAGA?

Studium sebeobranného systému slouží řadě účelů. V první řadě se naučíte zacházet s agresí a zvládat ji, což zase zlepší vaše sebevědomí. Náš instruktor Petr říkává „Agrese v Krav Maga je výborná věc! Ale musí to být řízená agrese, vše musíš mít pod kontrolou!!!“ Nebudete nepřipraveni a bezmocní, když se vám stanou špatné věci. Překonání strachu a získání sebejistoty zlepší kvalitu vašeho života. Člověk se naučí lépe rozumět nebezpečným situacím a díky tomu i rozumně reagovat podle situace. Krav Maga vám také pomůže pomáhat druhým v hrozných situacích. Naučíte se vyhodnocovat potenciálně nebezpečné situace a budete vědět, zda je vhodné jednat nebo volat policii. Naučíte se tak lépe pomáhat a podporovat ostatní. Studium sebeobrany také sníží vaše riziko, že se stanete obětí. Zkušenosti ukazují, že lidé, kteří projevují sebevědomí, jsou méně pravděpodobné, že se stanou oběťmi násilných trestných činů než ostatní. Pokud by stále existovala hrozba, lidé, kteří studovali sebeobranu, mají reálnou šanci uniknout bez zranění.

SAMI-X Krav Maga

USPOŘÁDÁNÍ STUDENTSKÝCH ÚROVNÍ

Naše tréninkové a vzdělávací programy jsou seskupeny do úrovní Krav Maga, tzv. levelů. Cílem je objasnit účastníkům lekce a ukázat, jaké techniky se od nich očekávají a jsou od nich samozřejmě vyžadovány ve třídách vyšší úrovně. Dělá se to na jedné straně proto, aby se od začátečníků neočekávalo příliš mnoho, a na druhé straně proto, abychom od pokročilých nebo profíků nežádali příliš málo. Naše školení jsou metodicky uspořádána tak, aby se znatelný úspěch dostavil rychle.

Level 1 – pro začátečníky

Krav Maga Level 1 je otevřena pro všechny studenty Krav Maga. Cílem je naučit se základům sebeobrany. Vyučují se různé pozice, kroky, obrana proti kruhovým útokům, obrana (agresivní a deeskalační), chvaty za ruce, škrcení, klinčování, útoky nožem, základní kombinace úderů a kopů, údery loktem a kolenem. Trénink se však nezabývá pouze fyzickými aspekty útoku. Chování před bojem, blafování, rozptylování a bojové techniky jsou koordinovány. Techniky, které se lze rychle naučit a efektivně kombinovat, jsou vybírány z velkého množství.

Level 2

Level 2 je otevřena pro všechny studenty Krav Maga, kteří zvládli základní techniky Krav Maga (level 1). Ve výcviku úrovně 2 se očekávají základní techniky z úrovně 1 a nebudou se procvičovat izolovaně, ale v kombinaci za různých okolností, situací a pozic. Dalším bodem je použití technik ve vysoké rychlosti a bez reflexu. Vyučuje se obrana proti přímým útokům, kombinace kopů a úderů, uvolnění chvatu oděvu, seznámení s pozemní technikou a kroky. To je naprosto nezbytné, abyste se naučili složitější techniky a obranné pohyby.

Level 3

Úroveň 3 je otevřena pouze pro studenty Krav Maga, kteří zvládli techniky Krav Maga s úrovní 1 a 2. Tato úroveň slouží jako příprava na pokročilé úrovně. Kromě různých kombinací z L1 a L2 obsahuje ještě náročnější trénink na úrovni 3 obranu proti bočním útokům, obranu proti obejmutí paží, obranu s každodenními nástroji, rozšířenou obranu na zemi a realistický trénink založený na scénářích.

Level 4 – Program pro pokročilé

Úroveň 4 (Pokročilí a Experti) je otevřena pouze pro studenty Krav Maga, kteří si osvojili techniky Krav Maga z úrovní 1 až 3. Pro úroveň 4 jsou vyžadovány techniky a bojové chování na blízko ze všech ostatních úrovní. Vysoce náročný výcvik na úrovni 4 ( Pokročilé 1 až 3 a všechny expertní programy) obsahuje především obranu proti ozbrojeným útokům, pozemní boj, sparring, aktivní použití zbraní, obranu proti více než jednomu agresorům a realistický výcvik založený na scénářích. Individuální kompetence každého studenta jsou rozšiřovány tak, aby mu umožnily přiměřeně reagovat na jakýkoli druh útoku.

Level 5 – 12

atd. atd.

Instruktor Petr Zahrádecký

Náš instruktor má k dnešnímu dni 7 level, tedy Advanced Instructor 3 / Expert 1. Nositel fialového pásu! Jen pro upřesnění. Černý pás je level 6 a tyto specialisty na Krav Maga testuje pouze osobně mistr Peter Weckauf. Více o našem hlavním instruktorovi a zakladateli znojemské školy SAMI Znojmo a dalších instruktorech se dočtete >> ZDE

Instruktorka Eliška Zahrádecká

Instruktorka má k dnešnímu dni 3 level, tedy Basic Instructor 1. Nositelka zeleného pásu! Více o naší hlavní instruktorce se dočtete >> ZDE

Rozhodla jste se? Zde můžete provést registraci do třídy