sami_logo_defense

Kids Krav Maga

Třídy sebeobrany pro děti (6-17 let)

Co je to Kids Krav Maga?

SAMI-X Kids Krav Maga je sebeobranný systém určený pro všechny dívky i chlapce ve věku od 6 – 17 let. Tento systém je přizpůsoben potřebám dětí a juniorů, aby byl zábavný a zároveň přínosný jak pro malé děti, tak pro dospívající.

Třídy máme rozděleny do 3 skupin, dle věku dítěte.

  • třídy KA > pro děti ve věku 6-9 let
  • třídy KB > pro děti ve věku 9-13 let
  • třídy KC > pro děti ve věku 13-17 let

Jaký je náš cíl?

Naše škola vyučuje Kids Krav Maga již od roku 2015. Každým rokem jsme přicházeli na nové podněty, které naši výuku sebeobrany neustále vylepšují. Chceme dětem předat co nejvíce informací, a proto se i my neustále zdokonalujeme a vzděláváme.

Naše celková myšlenka sebeobrany pro děti není jen o technikách a boji. Největší důraz klademe na prevenci, jak se vlastně do nebezpečné situace vůbec nedostat. Chceme děti připravit na různé krizové situace, které mohou nastat. Zároveň děti naučíme, jak řešit problémy se svými vrstevníky (např. problém šikany), ale taky je připravíme na vážnější typy ohrožení ze strany dospělých. Výuka dětem dodá sebevědomí, zvýší jim fyzickou kondici, ohebnost. Dále se naučí, jak zvládat své emoce, zlepší se jejich koncentrace, komunikační schopnosti a v neposlední řadě i sebekázeň.

Výuka zábavnou formou

Výuka sebeobrany pro děti probíhá zábavnou a nenásilnou formou. Zahrnuje spoustu her, soutěží aj. Každá hodina je pečlivě připravena na míru dle věku třídy. U nejmladších dětí je náplní řada her, které pomáhají s koordinací, rozvíjí motoriku, celkovou pohyblivost a zvyšují fyzickou zdatnost. S vzrůstajícím věkem se hraje méně her a více se soustředí na sebeobranné techniky.

Pro každý měsíc máme připravené bezpečnostní téma, které dětem přednese instruktorka formou prezentací, videí, názorných ukázek aj. Obsah bezpečnostních témat se odvíjí od věku tříd. Naše škola se zabývá tématy např: Oslovování cizími lidmi; IZS – důležitá telefonní čísla; Jak se chovat na ledě, u vody; Šikana; Kyberšikana; Kdy a jak poskytnout neodkladnou první pomoc; Co dělat, když najdu injekční stříkačku; Drogy; Sebepoškozování aj.

Neustále vymýšlíme nové věci a chceme dětem umožnit, aby si rozšířily své znalosti svou účastí na různých seminářích, které jsou věnovány podrobnějšímu výkladu bezpečnostních témat, např. Seminář poskytování neodkladné první pomoci, kdy si děti mohou vyzkoušet resuscitaci na resuscitační figuríně dospělého, teenagera nebo batolete. Dále použití AED nebo přímo zkušební hovor s dispečerem záchranné služby přes Aplikaci Záchranka.

Děti ve třídách poznají nové kamarády a po pár hodinách vznikne silný a přátelský kolektiv. Tento posilujeme různými celodenními výlety do přírody, návštěvami u složek IZS nebo dokonce i společným tréninkem dětí s rodiči.

Sebeobrana není jen o boji na žíněnkách, je to celkový proces neustálého se vzdělávání v oblasti prevence, připravenosti na krizové situace a jejich následnému řešení. Proto pokud hledáte pro své dítě koníček, který je všestranný a připraví dítě na vnější svět, je naše sebeobrana pro děti ta pravá.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Certifikace instruktorů: 

Rozhodla jste se? Zde můžete provést registraci do třídy