Jak nejlépe získat zbrojní průkaz (pro Čecha a Slováka, žijícího na území ČR)

pro CZ

Podle zkušeností a doporučení, je nejlepší postup tento …

pro SK

Zde je postup pro Slováky žijící v ČR, kteří mají povinnost zajistit si „Předchozí souhlas jiného členského státu s vydáním zbrojního průkazu nebo prohlášení tohoto jiného členského státu o tom, že předchozí souhlas není nezbytný“

Veškeré informace jsou sice zde https://www.minv.sk/?vydanie-predchadzajuceho-suhlasu, ale chvilku nám trvalo, než jsme se zorientovali a jeden z našich klientů je právě Slovák žijící v ČR a celým procesem takto procházel. Máme tedy ověřeno, že tento postup je správný. Nazvěme našeho klienta (vymyslíme nějaké jméno) třeba Lukáš.

  1. Souhlas (o němž jsme mluvili na začátku) není potřeba mít k podání přihlášky ke zkoušce, je ho ale potřeba doložit k žádosti o vydání ZP
  2. Vydání souhlasu trvá asi 14 dní. Tedy 14 dní Lukáš čekal od doby kdy zaslal žádost. Z toho důvodu je dobré si žádost poslat tak 2 týdny před konáním zkoušky, aby pak žadatel nemusel zbytečně čekat na možnost podání žádosti o vydání ZP.
  3. Super je, že žádost stačí zaslat emailem a souhlas Vám přijde následně poštou.
  4. Žádost má být sice poslaná volnou formou (Žiadosť slovensko ZP VZOR, který můžete použít), který náš Lukáš použil a bylo to dostačující. Je tam totiž zkombinovaná jak žádost o souhlas s vydáním ZP tak i souhlas o nabytí zbraní. Doporučujeme i kategorii zbraně. Čím bude specifikovanější žádost, tím bude méně dotazů, proč, kde a jak 🙂
  5. Poslední věc, je zajistit si Výpis ze Slovenského rejstříku trestů. Nejvíce se osvědčilo zajet za hranice na území SR a zažádat si o něj na poště. Online možnosti jsme nezkoumali.

POSTUP:

  1. Připravit žádost
  2. Připravenou žádost vytisknout podepsat a naskenovat
  3. Uhradit správní poplatek. Osvědčená služba v odkaze  https://m.ekolky.gov.sk.

U tohoto bodu byl největší boj najít kód poplatku. Naštěstí jsme to dohledali, asi po hodině pátraní. V tomto případě je to tedy: 20 Eur (kód poplatku: 7230) a přesný název poplatku je: Zbrane a strelivo – Zbrojný preukaz, Európsky zbrojný pas, Preukaz zbrane – Zbrojný preukaz – Žiadosť o posúdenie z dôvodunadobúdania zbraní a streliva v cudzine„.

  1. Oskenovanou žádost, společně s potvrzením o úhradě poplatku, zašlete na email odeppz@minv.sk
  2. A hotovo, teď už jen čekat na zaslání

Taková malá poznámka, od našeho klienta Lukáše

„Velká výhoda pro Slováky. V zákoně je sice, že jak souhlas, tak i výpis z rejstříků trestů musí být přeložený do českého jazyka, ale u slovenských dokumentů to nevyžadovali.“